National dag i USA

Ron Steinwall produserte denne åre for bla.a. å markere 4 juli nationaldagen. Ron er en sterk advokat for at produksjon skal bevares i USA. Han har konkuranter som ikke ser det slik.Nasjonal dag i nordiske land

Disse åre er enda ikke produsert. Gi din bestilling. Både før og etter dagen

SCANDIC KAJAKK

Granholtet 96

N - 1412 Sofiemyr

66 80 70 66 (Norge)

36 96 42 90 (Danmark)

info@scandickajakk.com

Norge

Sverige

Danmark

Finland

Island

Nederland

Styled with Metro UI CSS